K 380 → 520 כ"ס

מנועים

DTI 11: 380/430/460 כ"ס
DTI 13: 440/480/520 כ"ס

משקל עצמי

18→50 טון (טכני)

משקל כולל

40→120 טון (טכני)

קבינות :קבינת יום
קבינת יום, תקרה בגובה רגיל

:קבינת יום ולילה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה בגובה רגיל


מידע נוסף K 380 → 520 כ"ס Euro 6