Volvo Group Truck Center Zagreb

Renault Trucks dealers at Lucko - Zagreb, Croatia

Karlovacka cesta 94
Karlovacka cesta 94
10250 Lucko - Zagreb
ביקורות מגוגל

שעות הקבלה


יום שני 06:00 / 20:30
יום שלישי 06:00 / 20:30
יום רביעי 06:00 / 20:30
יום חמישי 06:00 / 20:30
שישי 06:00 / 20:30
שבת -
יום ראשון -

Truck service and repair
Truck service and repair
Truck rental
Truck rental
Driver Facilities
Driver Facilities
Brake Testing
Brake Testing
Body Repair
Body Repair
Trailer Service & Repairs
Trailer Service & Repairs
Refrigeration
Refrigeration
Hydraulic
Hydraulic
Wheel / Axle alignment
Wheel / Axle alignment
Glass Replacement
Glass Replacement
Air conditionning
Air conditionning
Financing
Financing


מכירות
יום שני 08:00 / 16:00
יום שלישי 08:00 / 16:00
יום רביעי 08:00 / 16:00
יום חמישי 08:00 / 16:00
שישי 08:00 / 16:00
שבת -
יום ראשון -
שירות
יום שני 06:00 / 20:30
יום שלישי 06:00 / 20:30
יום רביעי 06:00 / 20:30
יום חמישי 06:00 / 20:30
שישי 06:00 / 20:30
שבת 06:00 / 13:30
יום ראשון -
חלקים
יום שני 06:00 / 20:30
יום שלישי 06:00 / 20:30
יום רביעי 06:00 / 20:30
יום חמישי 06:00 / 20:30
שישי 06:00 / 20:30
שבת 06:00 / 13:30
יום ראשון -

Service contact
Vlado Klancir +385 1 3867 673 +385 916040233 vlado.klancir@volvo.com
Parts contact
Igor Butkovic +385 1 3867 679 +385 91 6040238 igor.butkovic@volvo.com

ביקורות
שלח ביקורת