Volvo Group Truck Center - Poprad

Renault Trucks dealers at Poprad-Matejovce, Slovakia

Hlavna 4410
059 51 Poprad-Matejovce
ביקורות מגוגל

שעות הקבלה


יום שני 07:30 / 20:00
יום שלישי 07:30 / 20:00
יום רביעי 07:30 / 20:00
יום חמישי 07:30 / 20:00
שישי 07:30 / 20:00
שבת 07:30 / 20:00
יום ראשון -


מכירות
יום שני 08:00 / 16:30
יום שלישי 08:00 / 16:30
יום רביעי 08:00 / 16:30
יום חמישי 08:00 / 16:30
שישי 08:00 / 16:30
שבת -
יום ראשון -
שירות
יום שני 07:30 / 20:00
יום שלישי 07:30 / 20:00
יום רביעי 07:30 / 20:00
יום חמישי 07:30 / 20:00
שישי 07:30 / 20:00
שבת 07:30 / 20:00
יום ראשון -
חלקים
יום שני 07:30 / 20:00
יום שלישי 07:30 / 20:00
יום רביעי 07:30 / 20:00
יום חמישי 07:30 / 20:00
שישי 07:30 / 20:00
שבת 07:30 / 20:00
יום ראשון -

ביקורות
שלח ביקורת