מערכת הינע: מנועי EURO 6 חדשים

הטכנולוגיות שנבחרו על ידי Renault Trucks עבור מנועי ה-EURO 6 החדשים מבטיחות חיסכון בדלק ועם המנוע מסוג DTI 13, גם רמות ביצועים יוצאות מגדר הרגיל. איכויות שהכרחיות לשיפור הרווחיות.