משאית עמידה

המרכב של משאיות מסדרה Range D נבחן בתנאי עומסים קיצוניים.
הקבינה חוזקה באמצעות ציוד וחומרים הידועים בחוזקם כדי להבטיח אמינות ועמידות מרביות.