ראות מיטבית בכל תנאי מזג האוויר

אטמי דלתות מצופים, שמשה קדמית פנורמית, מראות אחוריות בעלות שני אזורי השתקפות ושמשה אחורית מספקים שיפור ניכר בתנאי הראות. סוגי התאורה השונים מבטיחים בטיחות מרבית בכל הסביבות ובכל תנאי הנהיגה.