תוכננו כדי לחסוך בצריכת הדלק

הקבינה תוכננה כך שהשמשה הקדמית היא טרפזית ומשופעת בשיעור של 12° במטרה להפחית את צריכת הדלק. מגוון ציוד נוסף תורם גם הוא לשיפור האווירודינמיקה.