כלי העבודה המושלם

אפשרויות הגישה לקבינה ולשמשה הקדמית תוכננו כך שתהפוכנה את עבודתו היומיומית של הנהג לקלה יותר ותאפשר מתן שירות באופן נוח יותר. Renault Trucks מסדרה D היא יותר ממשאית - היא כלי העבודה המושלם שמאפשר פרודוקטיביות מרבית.