כלי העבודה המושלם

אפשרויות הגישה לקבינה ולגוף המשאית תוכננו כך שתהפוכנה את עבודתו היומיומית של הנהג לקלה יותר ותאפשר מתן שירות באופן נוח יותר. Renault Trucks מסדרה K היא יותר ממשאית - היא כלי העבודה המושלם שמאפשר פרודוקטיביות משופרת.