חזור תוספות

ערכת מצלמת נסיעה לאחור

Description

  • Complete kit comprising:

                        - one camera,

                        - one sun visor with integrated 3.5" colour screen,

                        - extension pieces.

  • Possibility of ordering and installing additional cameras.

 

 

Advantages

  • Detects small obstacles behind the vehicle which cannot be seen by the driver.

  • Makes manoeuvring easier.