פתרונות OPTIFUEL

פתרונות OPTIFUEL

Optifuel Infomax

בדקו את צריכת הדלק שלכם

Optifuel Infomax

Optifuel Infomax הוא כלי פרודוקטיבי העוזר לאסוף נתונים ולנתח אותם, ואף למטב סגנונות נהיגה.

התוכנית Optifuel Programme מעניקה לכם את הגרסה החדשה של Optifuel Infomax התואמת לכל הרכבים של Renault Trucks (מלבד רכבים מסחריים קטנים). הכלי Infomax מאפשר לכם:

  • לשלוט בהוצאות הדלק
  • למטב את השימוש ברכב
  • לנטר את צריכת הדלק של הרכב באמצעות ניתוח מצבי נהיגה ומשימות
  • להשוות צריכת דלק בין כמה רכבים או נתיבי נסיעה
  • לנתח ולהבין שגיאות שמתבצעות במהלך הנהיגה, לעודד הרגלים לנהיגה נכונה ולקבוע תוכניות פעולה עם הנהגים שלכם
  • להבטיח שימוש נכון ברכבים באמצעות ניטור תגובות להתראות לוח המחוונים
  • לשפר את הרווחיות ואת התחרותיות