פתרונות OPTIFUEL

פתרונות OPTIFUEL

הדרכת OPTIFUEL

הדרכת OPTIFUEL של RENAULT TRUCKS

הדרכה עבור הנהגים, מדריכי הנהיגה ומנהלי הציים שלכם

RENAULT TRUCKS מציעה קורסים בני יומיים; OPTUFUEL עבור נהגים ו-OPTIFUEL עבור מנהלים. מטרת הקורסים ותוכנם מפורטים בהמשך.

מטרות קורס OptiFuel:

 • הבנת עקרונות הנהיגה החסכונית כדי לשפר את צריכת הדלק
 • הבנת מאפייני המשאית שיכולים לסייע לנהג לצמצם את רמת בלאי הרכיבים ולשפר את חוויית הנהיגה.

תוכן קורס OptiFuel:

 • מפרטים טכניים/מאפיינים מול חיסכון בצריכת דלק
 • בחינה פיזית של המשאית
 • בדיקות יומיות בהתאם לתקן DTI
 • נהיגה חסכונית, כוללת ביצוע הערכות מעשיות בעת ההגעה ובעת היציאה
 • ניצולת מיטבית של המשאית שלך מבית Renault Trucks.

 

מטרות הקורס Optifuel למנהלים:

 • הבנת עקרונות החיסכון בצריכת דלק
 • הבנת האופן שבו יכול Optifuel Infomax לסייע כדי למקסם את ביצועי המשאית ואת יעילותה.

תוכן הקורס Optifuel למנהלים:

 • סקירה כללית של התוכנית של Optifuel Programme
 • הבנת עקרונות החיסכון בצריכת דלק
 • התקנת Optifuel Infomax
 • הורדת הנתונים
 • ניתוח הנתונים וניטור הביצועים
 • מעקב ותמיכה