גורר להובלה ארוכה - Euro 6

T 440 → 520 T-HIGH כ"ס גָבוֹהַ

מנועים

DTI 13: 440/480/520 כ"ס

משקל עצמי

18→26 טון

משקל כולל

43→46 טון

קבינה

קבינת שינה גבוהה: הקבינה כוללת מיטה משופרת, תקרה גבוהה ורצפה שטוחה


מידע נוסף T 440 → 520 T-HIGH כ"ס Euro 6

T 380 → 520 כ"ס

מנועים

DTI 11: 380/430/460 כ"ס
DTI 13: 440/480/520 כ"ס

משקל עצמי

18→26 טון

משקל כולל

40→60 טון

קבינות

:קבינת יום
קבינת יום, תקרה בגובה רגיל

:קבינת יום ולילה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה בגובה רגיל

:קבינת שינה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה גבוהה


מידע נוסף T 380 → 520 כ"ס Euro 6