בנייה - Euro 6

C 380 → 520 כ"ס קבינה: 2.5 מטר

מנועים

DTI 11: 380/430/460 כ"ס
DTI 13: 440/480/520 כ"ס

משקל עצמי

18→33 טון (טכני)

משקל כולל

40→100 טון (טכני)

קבינות

:קבינת יום
קבינת יום, תקרה בגובה רגיל

:קבינת יום ולילה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה בגובה רגיל

:קבינת שינה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה גבוהה


מידע נוסף C 380 → 520 כ"ס Euro 6

C 250 → 320 כ"ס קבינה: 2.3 מטר

מנועים

DTI 8: 250/280/320 כ"ס

משקל עצמי

18→26 טון

משקל כולל

18→44 טון (טכני)

קבינות
:קבינת יום
קבינת יום, תקרה בגובה רגיל

:קבינה גלובלית
קבינת ביניים, תקרה בגובה רגיל

:קבינת יום ולילה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה בגובה רגיל

:קבינת שינה
הקבינה כוללת מיטה ותקרה גבוהה


מידע נוסף C 250 → 320 כ"ס Euro 6